محصولات دسته سوفله خوری


تولید کنندگان
نمایش
در صفحه
نمایش به صورت
سوفله پافیلی تک استیل

سوفله پافیلی تک استیل

سالاد خوری-سوپ خوری-فرانسه

11,450,000 ریال

سوفله پافیلی تک استیل

سوفله پافیلی تک استیل

سوپ خوری

11,900,000 ریال

سوفله پافیلی تک استیل

سوفله پافیلی تک استیل

بیضی کوچک-سوپ خوری-فرانسه-قابلیت فر

10,990,000 ریال

سوفله پافیلی تک استیل

سوفله پافیلی تک استیل

بیضی بزرگ-سوپ خوری-فرانسه-قابلیت فر

11,780,000 ریال

سوفله پافیلی تک استیل

سوفله پافیلی تک استیل

مستطیل متوسط-سوپ خوری-فرانسه-قابلیت فر

10,990,000 ریال

سوفله پافیلی تک استیل

سوفله پافیلی تک استیل

مستطیل بزرگ-سوپ خوری-فرانسه-قابلیت فر

11,780,000 ریال

back to top